OLEME NÄIDIS NIMI MÄÄRAMATUD TOODETE JÄLGIMISEKS.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE KOHUSTUSLIKUD AUDI- JA VIDEO TÄHTAEG). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 tundi päevas kuni jaanuarini 2, 2019.

PALUN LOETELU KÄESOLEVA LEPINGU, KESKMINE VÄLJAS, ET KASUTATAKSE KREEERITUD AUDIO / VIDEO TOOTMISE. REGISTREERITUD, REGISTREERITUD VÕI TEISELE VÕI TELEFONI KORRALDAMISE KORRAL, KASUTAMINE VÕI MUUDE LISANDIGUSLIKU AUDIO / VIDEO TOOTMISEKS, VÕI NENDE KOMPONENDI KASUTAMISEGA, MIS TAHES SELLEGA, MUUDES TUNNISTADES, ET KÄESOLEVAGA LOETELU JA MÕISTES KÄESOLEVA LEPINGU, NING TEENITUD SEOTADA PARTYILE KÄESOLEVA LEPINGU JA KOKKU LEPPINUD, ET KOHALDATAKSE JA TINGIMUSTEGA SEOTUD. KÄESOLEVA CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION pakutakse ja tehakse kättesaadavaks üksnes kutselistele raadiojaamadele diskorid, konsultandid, sildid, Hotellid, ööklubid, baarid, restoranid, PROMOTERS jms PROFESSIONAL isikute ja / või üksuste suhtes. Kui mingil põhjusel, siis ÄRGE nõustute kõigi tingimustega Käesoleva lepingu tingimuste, PALUN lõpetavad / Tellimise protsess JA ÄRGE pääseda või kasutada toote CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION, OR muusikat, teksti või MUUD MATERJALID, MIDA KÄTTESA AVALDATAKSE MUU MUUTMISE LOOMISEKS AUDIO / VIDEO TOOTMISEKS.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

Olete kindlalt keelatud jagada või laadida kõik ja kõik KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc toodetud vastused. Peale YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram või muu jagamise veebisaitidel ja FTP-saitidele, kui sa pole kirjaliku dokumentatsiooni MEIE litsentsimisosakond.

Kõik videod on märgistatud, et tuvastada kõik rikkumised. Kõik rikkumised jätkuvad ja muutuvad musta nimekirja ja keelatakse tulevaste ostude korral.

Kasutusreeglid:

  • See Creative Audio / Video tootmine antakse teile lõppkasutajana ja seetõttu ei tohiks see mingil viisil reprodutseerida, kohandada, edastada, müüa, rentida, rentida, litsentseerida, üle anda, levitada ega muul viisil kolmandatele isikutele anda või muul viisil.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • See Creative Audio / Video tootmine on vahend, mille abil saab vastu võtta sisu, mida ettevõte on edastanud, ning nõuab, et Teenuse tellimiseks loob ja kinnitaks Ettevõte individuaalset kontot. Iga kontot on lubatud kasutada ainult isik, kes on konto loonud. Mitte mingil juhul ei tohi konto jagada ega kasutada rohkem kui üks kasutaja ja selliseid toiminguid peetakse põhjuseks, miks konto ei tööta, konto lõppemine või muu karistatav toiming. See hõlmab teie individuaalse konto ID kättesaadavaks tegemist mõnele teisele isikule / üksusele.
  • Te tunnistate, et Selts säilitab ainukontrolli Creative Audio / Video tootmise ja kõigi sellega seotud intellektuaalomandi õiguste üle. Creative Audio / Video tootmises pakutava sisutransporditeenuse tellimisel ei saa te selle omanikuks. Välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt sätestatud siin, ei anta teile Creative Audio / Video toodangule ega selle sisule patendi, autoriõiguste, ärisaladuste või kaubamärkide õigusi ega litsentse ning ettevõte säilitab kõik õigused, mis ei ole selgesõnaliselt antud allpool. Creative Audio / Video toodang sisaldavad patenteeritud ja konfidentsiaalset teavet, mida kaitsevad autoriõiguse seadused ja rahvusvaheliste lepingute sätted.
  • Nõustute mitte loovutama Creative Audio / Video tootest mis tahes koopiatest autoriõiguse ja / või muud omandiõiguse teatised, mis ilmuvad Creative Audio / Video toodangul, nagu algselt ettevõtte pakutud.
  • Nõustute mitte looma Creative Audio / Video tootmist dekompileerima, lahti võtma, dekrüpteerida, tõlkida, redigeerida, luua tuletisinstrumente, väljavõtteid, pöördprojekteerida või edasi müüma, või proovida või aidata teisi teha ülalmainitud toiminguid.
  • Te nõustute mitte reklaamima, levitama, levitama, müüma, tegema kättesaadavaks kolmandatele isikutele või levitama seda Creative Audio / Video tootmist kõigile või kasutama Creative Audio / Video tootmist äri või mitteärilisel eesmärgil ilma selgesõnalise ja eelneva kirjaliku nõusolekuta Ettevõttest. Selline volitamata turustamistegevus on 17i USC sektsiooni 106 alusel föderaalse autoriõiguse seaduse rikkumine, mille eest võite olla vastutav tahtliku ebaseadusliku käitumise eest, mille eest karistatakse rahatrahviga kuni sada viiskümmend tuhat dollarit ($ 150,000) rikkumise eest.
  • Creative Audio / Video tootmise kaudu edastatud sisu on kolmandate isikute omand, kes säilitavad selle omandiõiguse ja litsentsivad seda ettevõtet. Sisu kaitstakse autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi seadustega. Ettevõttest saadud sisu võib kuvada, kasutada ja mängida ainult tellija, kellele sisu on kättesaadav, ja ainult käesoleva lepingu reguleerimisalas olevatel eesmärkidel.
  • Te nõustute mitte kasutama sisu viisil, mis rikub tööle antud autoriõigusi või muud ainuõiguslikku kaitset, ja tunnistavad, et mis tahes rikkuva kasutamise tõttu lõpevad teie käesoleva lepingu alusel privaatsuspõhimõtted ja see võib kaasa tuua ka isikliku juriidilise vastutuse riigi või föderaalõigus. Föderaalseadusega on ette nähtud tõsised tsiviil- ja kriminaalkaristused autorikaitsega helisalvestiste ja / või muude kaitstud teoste volitamata reprodutseerimise, levitamise, rentimise või digitaalse edastamise eest vastavalt 17 USC jaotistele 501, 506. Autoriõigusega kaitstud teoste volitamata koopiate tegemine on varastamine, mille eest võite olla vastutav tuhandete dollarite eest kahjude eest. Samuti on autoriõiguste rikkumine ka ükskõik millise võrgust peer-peer (P2P) võrgu või muu kaitstud või kaitstud teoste volitamata üleslaadimise kaudu kättesaadavaks tegemine. Käesolev leping kujutab endast autoriõiguste kaitse teatist loomingulise audio / video tootmise kaudu edastatava sisu kohta ning ebaseaduslik kasutamine võib põhjustada autoriõiguse rikkumise tahtliku tuvastamise föderaalses kohtus, mille eest karistatakse rahatrahviga kuni sada 55000 ($ 150,000) dollarit rikkuva teo või muu raske tsiviil- või kriminaalvastutuse eest.
  • Saate aru, et kogu sisu on märgistatud veetähisega teie jaoks jälgitavate isiklike ID-dega ning et te vastutate loomingulise audio / video toodangu või sisu reprodutseerimise või ebaseadusliku levitamise eest tervikuna või osaliselt vastavalt ülaltoodule.

Tähtaeg This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Garantiide loobumine You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Vastutuse piiramine. Maksimaalselt lubatud kohaldatava õiguse kohaselt ei ole ettevõte, selle litsentsiandjad, tarnijad, partnerid, sidusettevõtted ega kolmandate osapoolte teenusepakkujad vastutavad teie või kolmanda isiku eest otsese, kaudse, juhusliku, erilise, näidisliku, karistusliku või otsese kahjutasu või mis tahes muul viisil kahjutasu mis tahes viisil, mis tuleneb käesolevast lepingust või sellega seoses, või teie Creative Audio / Video tootmine, olenemata nõude vormist või nõuetest või kas ettevõte on või ei ole soovitatud kahju hüvitamise võimalust. Mõned jurisdiktsioonid ei luba vastutuse piiramist või välistamist juhuslike või otseste kahjude eest. Seetõttu ei pruugi mõned eespool nimetatud piirangud ja väljaarvamised teie suhtes kehtida.

Teabe kasutamine. Käesolevaga annate Seltsile loa kasutada mis tahes teavet, mis on saadud teie Creative Audio / Video toodangust või muust informatsioonist, mida Ettevõte teavitab mis tahes viisil, mida ettevõte valib kas kaubanduslikel või mitteärilistel eesmärkidel.

Muudatused. Ettevõte jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevat lepingut ja kehtestada Creative Audio / Video tootmises kasutatavaid uusi või lisatingimusi. Sellised muudatused ja lisatingimused jõustuvad kohe ja lisatakse käesolevale lepingule. Creative Audio / Video tootmine jätkub teie heakskiitmisega.

Hüvitis You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Seaduse valik ja nõusolek kohtualluvusse. Käesolevat lepingut reguleerivad Ameerika Ühendriikide Ohio osariigi seadused, hoolimata seaduste konflikti sätetest; ja nõustute käesolevaga Ameerika Ühendriikide Clermont County, Ameerika Ühendriikides asuvate föderaalsete ja riiklike kohtute ainuõigusega ja kohtumõistmisega kõigi Creative Audio / Video tootmisega seotud või sellega seotud vaidluste suhtes. Lisaks sellele annate käesolevaga nõusoleku selliste kohtute ainupädevuse ja kohtumiste jaoks mis tahes tegevuse eest, mille olete algatanud meie vastu (või meie sidusettevõtted).

Kogu leping. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

KÕIKI TINGIMUSLIKUD TELLIMUSED tuleb teha täna, detsembril 27, 2018 NOON, EST, et tagada õigeaegne kohaletoimetamine ilma kiirustustasuta.

Pärast seda tähtaega kõik tellimused toovad kaasa RUSH FEE pluss mis tahes kiirendatud FedExi tasu.

KÕIK MÜÜGIKS ON LÕPP! MITTE TAGASIMAKSED ERANDITETA.

Kui teil on küsimusi või vajate abi: palun kirjuta meile support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Aitäh! Head uut aastat!

*** DISCOUNT ALERT ***

Palun kasuta VIDEO oma NYE loenduril LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Laadige see siia üles: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!